Buku ini merupakan kumpulan kolom Asal Usul Mahbub Djunaidi di harian Kompas, yang berawal padaNovember , hingga wafatnya tahun Kemampuan Mahbub yang dikenal sebagai kolumnis yang mampu menulis persoalan politik dengan ringan dan jenaka dapat disimak dengan baik di buku ini


10 thoughts on “Asal Usul

  1. Ahmad Fauzan Ahmad Fauzan says:

    The great MahbubKeren dah Langka dah org ini Tulisannya sangat unik Membicarakan tragedi perpolitikan dengan humor yang ringanJurnalistik seperti ini yang kita perlu di zaman ini, Satire dan menusuk apa yang perlu di kritik


  2. Ahmad Imam Ahmad Imam says:

    very good