Ironick portr t sp n ho st rnouc ho mu e, kter se pokou o vzpouru proti asu, proti kornat n man elstv Za n nov a nov vztahy a kon je v okam iku, kdy ho milenky za naj kormidlovat k potvrzen svazku Nakonec se marn sna zadr et ub vaj c s ly stykem s mladi kou milenkou a sv tem jej party Kultovn novelalet, v p edchoz m re imu zak zan , je pokusem o z znam du e v okam iku p ed katastrofou


3 thoughts on “Mladík z povolání