Antologia kr tkich czarno bia ych form komiksowych Autorami s Piotr Zwierzchowski, Aleksander Zawada, ukasz Krzy anowski, Maciej Wojtala, ukasz Stachniak, Maciej Perkowski Jest to zbi r komiks w stronnicowych, pogi tych, nienornalnych i dziwnych Dodatkowo kilka stron galerii prac rysownik w