Son y llar n en iyi yk c lerinden Hakk nan n ilk yk kitab Bozuk lk kitaplar genelde ka n lmaz olarak amat r izler ta r fakat yazar n gelecek kitaplar a s ndan az da olsa fikir veren nitelikte olurlar Fakat Hakk nan , Bozuk adl yk kitab ile fazlas yla ba ar l bir giri yapm yk yazarl na Sadece ard ndan gelen kitab Ate Etme Silahs z m m jdelemekle kalm yor, ilerleyen y llarda T rk edebiyat n n en ba ar l yazarlar aras nda yerini alaca n kesin bir dille bildiri Son y llar n en iyi yk c lerinden Hakk nan n ilk yk kitab Bozuk lk kitaplar genelde ka n lmaz olarak amat r izler ta r fakat yazar n gelecek kitaplar a s ndan az da olsa fikir veren nitelikte olurlar Fakat Hakk nan , Bozuk adl yk kitab ile fazlas yla ba ar l bir giri yapm yk yazarl na Sadece ard ndan gelen kitab Ate Etme Silahs z m m jdelemekle kalm yor, ilerleyen y llarda T rk edebiyat n n en ba ar l yazarlar aras nda yerini alaca n kesin bir dille bildiriyor sanki yk lerine bakacak olursak, birini di erinden ay rt etmek g Bazen bir ya ama farkl yk lerle farkl taraflardan bak yor, bazen de bir valizin i ine s k p insanlar n pe inden s r kleniyoruz De i meyen tek ey, okuyan n bo az ndaki d m oluyor sanki Bu y zden ok elimsizdi annem elimsizdik Derimle inatla an kemiklerim, oldu umun on misli irkin g sterirdi beni ehrin s rt n d nd katl bir gecekondunun merdiven alt ndaki k m rl kten bozma bu g ne siz odas nda, orkideleryeti ecek de ildi elbet Bir saks m z vard Kap n n yan ndaki masan n zerinde beklerdi Annem y kad atal b a yata n alt ndaki tahta valize kald rmadan nce, kurusun diye onun i ine koyard Saks daki o e ri b r atallardan farks zd k bizde Bunca irkinli imize kar n, k r k bir ayna as l yd yata n apraz ndaki duvarda Ba ka y zler arard k bak p bak p Bir gece, g zlerimi a lar buldum o aynada Bo az mdaki h k r farkettim hemen sonra Annem tela la heladan k p, niye a lad m sordu Cevap aynadayd Y z mde Y z nde A lama dedi sar l p, sen ba kas n Eyl l de okula yazd raca m seni Aynadaki k r ktan g ne i g rd m o an sanki G l ms yordu 3,5 dan 3 kitap 2 b l mden olu uyor, ilk b l mdeki 4 yk birbirini tamamlar ekilde zellikle baban gelecek sevdi im yk lerdenikinci b l m ise 10 yk den olu uyor hayat s permarket kendimden tan d k ok fazla ey i eriyordu ister istemez iz b rakt G vercinboynu ise kitaptaki en trajik yk ve sondan bi nceki yk oldu u i in kitap biterken keyifsiz bir tat kal yor insanda, bu y zden 4 vermek gelmedi i imden..yazar n uslubuna gelirsek kesinlikle bir ilk kitap hissi b rakm yor, rahat oku 3,5 dan 3 kitap 2 b l mden olu uyor, ilk b l mdeki 4 yk birbirini tamamlar ekilde zellikle baban gelecek sevdi im yk lerdenikinci b l m ise 10 yk den olu uyor hayat s permarket kendimden tan d k ok fazla ey i eriyordu ister istemez iz b rakt G vercinboynu ise kitaptaki en trajik yk ve sondan bi nceki yk oldu u i in kitap biterken keyifsiz bir tat kal yor insanda, bu y zden 4 vermek gelmedi i imden..yazar n uslubuna gelirsek kesinlikle bir ilk kitap hissi b rakm yor, rahat okunan kendinden emin yk ler bunlar. bu kitapla tanismam cok tesadufi oldu, anlatmas uzun kendimi maden bulmus gibi hissediyorum zellikle ilk b l mdeki ba lant l hikayeler ahane ayr ayr okunsa da en az r l hikayedeki kadar etki b rakacak guzelliktelerdi ikinci b l mde ise iki yk d nda hepsini ok be endim zaten o u yk , yar malarda d l alarak r t n ispat etmi umar m di er kitabinda da, yazaca di er yk lerde de ayni tad bulabilirim. Betimlemelerin hikayelerin yerini almadigi, anlasilir sadelikte ve bir o kadar zengin bir dille yazilmis bir hikaye kitabi.