Citit pe ndelete, cartea lui Bacalba a poate deveni un adev rat abecedar de istorie modern pentru t n rul din genera ia Internet, cu condi ia ca el s fie convins c a privi din c nd n c nd napoi nseamn , paradoxal, a ocoli an ul dinainte Dan C MIH ILESCU Primul volum al Bucure tilor de alt dat , al c rui text integral vede pentru nt ia oar lumina tiparului dup aproapede ani de la apari ia edi iei princeps, reune te amintirile lui Constantin Bacalba a din aniii zugr ve te probabil unul dintre cele mai am nun ite, mai interesante i mai pline de culoare tablouri ale vie ii bucure tene din primii ani ai domniei lui Carol I i din vremea R zboiului de Independen Oferind prilej de ntoarcere n timp pentru cititorul dotat cu iscoditoare pl cere detectivistic , nsemn rile lui Bacalba a pun sub lup mai cu seam evenimentele vie ii politice a Capitalei lupte pentru putere, antaje, intrigi, r zbun ri i ecourile lor n presa vremii, dar nu ocolesc spectacolul pitoresc al vie ii mondene, avivate n anecdote uitate sau de a dreptul necunoscuteAdunate una dup alta, vreme de mai bine de jum tate de veac, aceste istorii consemnate de Bacalba a sunt cu certitudine unele dintre cele mai pre ioase m rturii care dau seam despre nceputul de drum al Rom niei moderne Preocuparea mea de c petenie a fost s u nep rtinitor i veridic Stilul m am silit s reprezinte felul n care vorbesc simplu, limpede, precis i f r n orituri Am scris pentru ca s informez i pentru ca lumea s m n eleag A doua preocupare mi a fost s nu spun neadev ruri Negre it, nu am preten iunea s nregistrat toate faptele petrecute de lala , f r s uitat pe unele Memoria unui om, chiar completat cu consult ri ulterioare de documente ale vremurilor, are sl biciunile ei re ti De aceea previu c lipsuri trebuie s e n volumul pe care l pun acum sub ochii cititorului, neadev ruri ns nu Faptele, c te le am nregistrat, mi le a pus la ndem n numai memoria, dar actele autentice, c t i stabilizarea cronologic mi le au procurat colec iile ziarelor din r stimpul acestorde ani Nici o ndoial , deci, asupra veracit ii Sunt un povestitor Astfel n am avut alt grij dec t s scriu adev rul asupra trecutului, ind c t mai complet despre fapte i c t mai nep rtinitor despre oameni Constantin BACALBA A n , Constantin Bacalba a sose te n capitala toropit de ar i , n care via a i urma cursul ei patriarhal D mbovi a necanalizat , joas , murdar , trecea tot mai jos de biserica Domni a B la a, ns albia ei era mai apropiat de strada Carol Acolo era i un vad de unde luau sacagiii ap , iar noi, elevii, ne sc ldam vara Cheiul D mbovi ei nu exista, gr dina bisericii Domni a B la a nu exista, spitalul i ospiciul nu erau cl dite, Palatul de Justi ie nu exista aceasta este scena cu care se deschid Bucure tii de alt dat , amintiri savuroase pe care va ncepe s le ncredin eze tiparului n foiletonul ziarului Adev rul peste exact o jum tate de veac, n noiembrie Romanul cronologic despre vechiul Bucure ti nf i eaz istoria i anecdotica ei ntr o manier mult mai accesibil celor mai largi cercuri de cititori care, n d jduim la aceast reeditare a c r ii , o vor pre ui pentru sinceritatea i puterea ei de evocare Tiberiu AVRAMESCU