P rintele Zosim D rm neasca Haiduc i talhar Un suflet marinimos Lepadarea de lege Spov dania ba buluba ei ig ncu a de la ietac Pa ania cucoanei ilenu ei A doua c s torie a vornicului Nicu Mog ldea Pentru ce Costic Tom a a ramas burlac Dr mb Un vis istoric P rintele Zosim era un povestitor ne ntrecut, av nd un repetoriu nesf r it de pove ti minunate de tot felul Pove ti despre sfin i uci i de p g ni n chinuri, pove ti despre tefan cel Mare pove ti despre p rin i, surori, mirese i fra i robi i, pe care fii, miri i chiar viteji ne nrudi i cu acei nenoroci i i sc pau din robie prin sabie, prin me te ug, prin bani pove ti despre prunci du i de turci departe n ara lor spre a face din ei ieniceri, care prin n elepciune, s nge rece i ndr zneal izbuteau s se ntoarc acas , venind pe jos tocmai de la Bagdat i de la Misir, pove ti despre iretlicuri de ale grecilor pove ti din vremea r scoalei lui Pasvantoglu, pa a de la Vidin, mpotriva sultanului, apoi pove ti despre nem i cu coad , despre Prozorovski i despre Camenski, despre ispr vile volintirilor, despre pr zile lor i ale turcilor n ar , pove ti despre chipul cum s o aruncat n aer viteazul c pitan Iordache, la Secu i despre c te altele, nenumarate i toate frumoase i povestea curgea din gura mo neagului f r ntrerupere, lin i limpede, ntr un grai frumos i neme te ugit De la ultimii martori ai vremurilor fanariote, ai ocupa iilor i r zboaielor ruse ti i turce ti, de la oamenii care au tr it zorii schimb rilor i ai ideii na ionale, de la cei care au f cut Unirea Principatelor i ne au a ezat ntre na iunile Europei sub domniile lui Cuza i Carol I, Radu Rosetti a adunat chipuri i nt mpl ri alc tuind o lume care nu vrea s treac n uitare Sub pana sa, tiin a istoricului cercet tor al arhivelor se mplete te cum nu se poate mai fericit cu harul de povestitor mo tenit de la p rin i i bunici mpreun cu Amintirile, povestirile sale alc tuiesc opera ultimului mare cronicar moldovean I loved this book Reading this book I return for a brief period of time in the XIXth century Romania I learned about those people s habits and values, as well as the roots and the meaning of some of the words I am still using It bought to life a Romanian language that I am no longer speaking, but that I miss so much It revived memories and it brought knowledge with every page I read.