Ernst J ngers dag til dag beretning omverdenskrig fra mobiliseringen i for rettil krigens lange eftervirkninger i Genudgivelse og udvidelse af Thorkild Hansens udvalg