Ge mi te ya ad hayal k r kl klar n arkas nda b rak p gelece e umutla bakan Kiraz n ya ant s nda yeni bir sayfa a l yor Onu ngiltere de, be y zy ll k D nya Koleji nde renim yaparken buluyoruz G lten Day o lu nun Ye il Kirazsinde, d rt bir yan na uzanan ser venlerine ve ger ek sevgiyi aray na tan kl k edeceksiniz


10 thoughts on “Yeşil Kiraz 2

 1. Fearless Fearless says:

  ncelikle YKY kitaplar n n sayfa d zenini ve yap s n ne kadar begensemde beyaz ka d n kir tutma zelli i sinir bozucu.Bu kitapta koskocaman bir hayal d nyas olmasada kendini s k nt lar ndan arindirmis, istedi i yere gelmi ama yinede bir eyler aramakta oldu unu farkeden bir Kiraz var kar m zda.Karakterin geli mesini ve kitap i inde yapt klar n her ekilde do ru buldum Ama Orkide adas , Subaru Sultanligi ve D nya Koleji gibi yerler i in merak m ok artt ara t rma yapicam.


 2. Emine Emine says:

  S per insan bir karakter iziyor G lten Day o lu kiraz la Ama bu kiraz nedense sa ma sapan, y zeysel, aptalca d nceler geli tiriyor Serinin birinci kitab nda s rf bedel deyece im diye bir o lanla birlikte olmu ve hayat n n hatas n yapm t kincisinde de ABD nin bir lkeyi s m rmek i in yapt ekonomi manip lasyonuna ra men ABD nin karlar n ger ekle tirmek i in ajanl k yap yor bu karakter Yap lan n etik y n n sorgulamamasi d nd r c Dedi im gibi kiraz bir s per karakter Ger ek S per insan bir karakter iziyor G lten Day o lu kiraz la Ama bu kiraz nedense sa ma sapan, y zeysel, aptalca d nceler geli tiriyor Serinin birinci kitab nda s rf bedel deyece im diye bir o lanla birlikte olmu ve hayat n n hatas n yapm t kincisinde de ABD nin bir lkeyi s m rmek i in yapt ekonomi manip lasyonuna ra men ABD nin karlar n ger ekle tirmek i in ajanl k yap yor bu karakter Yap lan n etik y n n sorgulamamasi d nd r c Dedi im gibi kiraz bir s per karakter Ger ek olamayacak kadar yetenekli, ok y nl ve oklu zeka t rlerinin hepsini de kendinde bar nd r yor Martin Eden den bile daha al kan ve de Bir de ke ke yazarlarlar m z daha az didaktik olsa


 3. Kamer Kamer says:

  This book is my favorite book of Gulten s.I just loved the way the things were happening.Must read for all the teens.It thaught me so many things like a revoulation which is performed with books ispowerful than the one with the slaughters..And i just couldn t figure out why Gulten Day oglu ALWAYS use the idea of reaaally developed brain.By the way i loved the D nya Koleji thing.Can you imagine of a school like that Whoa


 4. eloisa eloisa says:

  ilkinden bile k t.


 5. İlhan Kesken İlhan Kesken says:

  This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here I h bu olmam ilki daha bi doluydu. bu pulp fiction dad nda olmu.


 6. Zeynep Dilara Zeynep Dilara says:

  Kiraz resmen T rkiye nin gurur kayna oldu Bu kadar n hi beklemiyordum.


 7. Gamze Uysal Gamze Uysal says:

  Bu serinin 2 kitab n bulmak neredeyse imkans zd birinci kitaba g re s r kleyicili i daha az ve hikaye biraz bulan yor a k as